ประกาศจากวิทยาลัย

รับสมัครการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกม ROV (ภายในสถานศึกษา)

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565