26 ธันวาคม 2565 การแข่งขันกีฬาเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด “ ThaiItoh Sport Day ”

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ (T-TECH)

"ก้าวแรกสู่ฝัน เส้นทางสู่อนาคต"

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปวช. / ปวส. รอบปกติ รอบสมทบและทวิภาคี


ข่าวประชาสัมพันธ์

On Sunday and Monday, January 19 & 20, 2023

Admin | 2023-02-20


BOYS SCOUTS AND GIRLS SCOUTS DAY CAMP 2022 THAI ITOH TECHNOLOGICAL COLLEGE ON FRIDAY (2023-02-17)

Admin | 2023-02-17


พิเศษวันวาเลนไทน์จาก THAI ITOH TECHNOLOGICAL COLLEGE

Admin | 2023-02-14ประกาศจากวิทยาลัย

รับสมัครการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกม ROV (ภายในสถานศึกษา)

Admin | 2022-11-15169 View

ประกาศเรื่อง รับสมัครงาน

Admin | 2022-11-05621 View


ผลงานด้านวิชาการ

  •    ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
  •    โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง
  •    โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 "ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
  •    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรม "พัฒนาสื่อการเรียนการสอน