Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

  

วันที่ประกาศ: 18/5/2561
เรื่อง: แจ้งเส้นทางการเดินทางมางานปัจฉิมนิเทศ T-TECH Congratulations #14
รายละเอียด: สำหรับผู้เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภ...
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ประกาศ: 5/9/2561
เรื่อง: ประกาศวันซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด: T-TECH Congratulations #14 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพนักเรียนและ...
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ประกาศ: 20/7/2561
เรื่อง: แบบสอบเค้าโครงโครงการ
รายละเอียด: (Update 20/07/61)...
   

วันที่ประกาศ: 26/7/2561
เรื่อง: กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
รายละเอียด: วันเข้าพรรษา พ.ศ 2561 ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูป...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [10.รูป ]  
วันที่ประกาศ: 11/7/2561
เรื่อง: ประกวด ดาว-เดือน T-TECH 61
รายละเอียด: ...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [20.รูป ]  
วันที่ประกาศ: 11/7/2561
เรื่อง: กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด: #วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เพื...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [20.รูป ]  
วันที่ประกาศ: 11/7/2561
เรื่อง: กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวไทยอิโตะ
รายละเอียด: #วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จัดกิจกรรม #สานสัมพันธ์ครอบครัวไทยอิโตะ เสริมสร้างความสามัคคีให้นักเรียน ...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [14.รูป ]  
ดูรายการทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

วันนี้:52

เดือนนี้:658