Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

  

วันที่ประกาศ: 18/5/2561
เรื่อง: แจ้งเส้นทางการเดินทางมางานปัจฉิมนิเทศ T-TECH Congratulations #14
รายละเอียด: สำหรับผู้เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภ...
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ประกาศ: 5/9/2561
เรื่อง: ประกาศวันซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด: T-TECH Congratulations #14 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพนักเรียนและ...
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ประกาศ: 19/4/2561
เรื่อง: กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ...
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ประกาศ: 18/4/2561
เรื่อง: การลงทะเบียนและรายงานตัวสำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล ขอให้ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 -...
  รายละเอียดเพิ่มเติม...  

วันที่ประกาศ: 21/4/2561
เรื่อง: ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุ ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับมอบเกียรติบัตร
รายละเอียด: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ โดย ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองห...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [5.รูป ]  
วันที่ประกาศ: 19/4/2561
เรื่อง: ร่วมทำบุญปีใหม่ไทย เทศกาลวันสงกรานต์
รายละเอียด: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะนำโดยท่าน ผอ.ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ร่วมทำบุญปีใหม่ไทย ณ ชุมชนชุมสาย เมืองพัท...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [3.รูป ]  
ดูรายการทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

วันนี้:8

เดือนนี้:587