Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

  

วันที่ประกาศ: 24/8/2562
เรื่อง: สนามสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
รายละเอียด: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ร่วมเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการห...
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ประกาศ: 24/8/2562
เรื่อง: บันทึกข้อตกลงกับสถานประกอบการ
รายละเอียด: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ร่วมกับ โรงแรมเอฟเอ็กซ์ พัทยา ทำความร่วมมือบันทึกข้อตก...
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วันที่ประกาศ: 18/8/2562
เรื่อง: ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2562
รายละเอียด: ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2562...

วันที่ประกาศ: 24/8/2562
เรื่อง: นำเสนอโครงการ
รายละเอียด: กำหนดการลงทะเบียนนำเสนอโครงการ ลงทะเบียนนำเสนอโครงการภายในวันที่ 14 ส.ค. 62 กลุ่...
  รายละเอียดเพิ่มเติม...  

วันที่ประกาศ: 24/8/2562
เรื่อง: อบรมยุวชนดับเพลิง
รายละเอียด: เทศบาลเมืองหนองปรือในการจัดโครงการยุวชนดับเพลิงให้กับนักเรียนเเละครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ วันที่...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [4.รูป ]  
วันที่ประกาศ: 24/8/2562
เรื่อง: ปัจฉิมนิเทศ 2561
รายละเอียด: ปัจฉิมนิเทศ 2561...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [10.รูป ]  
วันที่ประกาศ: 19/8/2562
เรื่อง: ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด: ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ประจำปีการศึกษา 2562...
รายละเอียดเพิ่มเติม: [6.รูป ]  
ดูรายการทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:

วันนี้:33

เดือนนี้:1729