Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 
เลือกทำรายการ:
 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

  วันที่เริ่ม:26/7/2561-9/8/2564

  รายละเอียด:

  วันเข้าพรรษา พ.ศ 2561 ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11

 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อาชีวเกมส์ 61 ระดับจังหวัดชลบุรี

  วันที่เริ่ม:11/7/2561-10/7/2564

  รายละเอียด:

  วิทยาลัยเทคโนโลยไทยอิโตะ ร่วมสนับสนุนการออกกำลังกายแก่นักเรียน และนักศึกษา ร่วมส่งทีมแข่งขัน บาสเกตบอล และฟุตซอล อาชีวเกมส์ 61 ระดับจังหวัดชลบุรี #มีน้ำใจนักกีฬา #สปิริตเพื่อทีม #มิตรภาพอาชีวะ

 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวไทยอิโตะ

  วันที่เริ่ม:11/7/2561-10/7/2562

  รายละเอียด:

  #วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จัดกิจกรรม #สานสัมพันธ์ครอบครัวไทยอิโตะ เสริมสร้างความสามัคคีให้นักเรียน นักศึกษา และความสำเร็จของวิทยาลัย โดยมีเกมส์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ไวพริบ สอดแทรกข้อคิดการอยู่ร่วมกัน

 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

  วันที่เริ่ม:11/7/2561-10/7/2564

  รายละเอียด:

  #วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ลูกศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้เคารพบูชาครู รำลึกถึงผู้ที่ประสาทวิชาให้ กำหนดการ 07.30 น. : ลงทะเบียนเจ้าร่วมงาน 08.30 น. : เริ่มพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 10.00 น. : พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ #รำลึกพระคุณครู #ศิษย์มีครู

 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:ประกวด ดาว-เดือน T-TECH 61

  วันที่เริ่ม:11/7/2561-10/7/2562

  รายละเอียด: