Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 
เลือกทำรายการ:
 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:ปัจฉิมนิเทศ 2561

  วันที่เริ่ม:24/8/2562-24/8/2565

  รายละเอียด:

  ปัจฉิมนิเทศ 2561

 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:อบรมยุวชนดับเพลิง

  วันที่เริ่ม:24/8/2562-24/8/2565

  รายละเอียด:

  เทศบาลเมืองหนองปรือในการจัดโครงการยุวชนดับเพลิงให้กับนักเรียนเเละครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการยุวชนดับเพลิง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1/2562 ดร.ธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการภัย หรืออัคคีภัยเบื้องต้น โดยนำหลักการจัดการอัคคีภัย มาเป็นแนวทางดำเนินการ ลดความสูญเสียความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

 • >>คลิ๊กที่เรื่อง:ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

  วันที่เริ่ม:19/8/2562-19/8/2565

  รายละเอียด:

  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ประจำปีการศึกษา 2562