Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 วันที่ประกาศ: 9/3/2563
เรื่อง: การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกณฑ์ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด: ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ท่านผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกณฑ์ระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
File download: