Administrator Login Here

Administrator Login Form

 

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Student Login Here

Pupils Login Form

 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝ๏ฟฝ:
๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ: 30/6/2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง: มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด: ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ: 1/5/2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง: เปิดรับสมัครออนไลน์
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด: T-TECH รับสมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์วันนี้ รับสิทธิพิเศษทันที ?... พร้อมโปรโมชั่นดีๆ ?? ทุนเรียนดี ?? ส่วนลดค่าเทอม ??สิทธิ์พิเศษอื่นๆอีกมากมาย รับนักศึกษาที่จบจาก สถาบันการศึกษาจากภาครัฐ และเอกชน เเละนักศึกษาที่จบจาก กศน. ?? #เรียนจริง #จบจริง #สมัครงานได้จริง #วุฒิสมัครงานราชการได้
๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ: 28/3/2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง: เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ ปี 2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด: T-TECH เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รับทันที ... โปรโมชั่นดีๆ ทุนเรียนดี ส่วนลดค่าเทอม สิทธิ์พิเศษอื่นๆอีกมากมาย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรสมทบ ระดับ ปวช. ปวส.และ ป.ตรี พานิชยกรรม - สาขาการตลาด - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - สาขาการโรงเเรม อุตสาหกรรม - สาขายานยนต์ - สาขาไฟฟ้ากำลัง มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา สอบถามรายละเอียด ID line : @thai-itoh Tel. : 086-3053113, 086-3053131, 038-411064
๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ: 9/3/2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง: T-TECH เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด: T-TECH เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ และภาคสมทบ ระดับ ปวช. ปวส.และ ป.ตรี สอบถามรายละเอียด ID line : @thai-itoh Tel. : 086-3053113, 086-3053131, 038-411064
๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ: 9/3/2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ร่วมลงนาม MOU กับโรงเเรมวู้ดแลนด์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด: วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ร่วมลงนาม MOU กับโรงเเรมวู้ดแลนด์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สวัสดิการที่จะได้รับขณะฝึกประสบการณ์ 1.มีเบี้ยเลี้ยงขณะฝึกงาน 2.อาหาร เช้า กลางวัน เย็น 3.วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4.มีชุดยูนิฟร์อม
๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะก๏ฟฝ๏ฟฝ: 9/3/2563
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง: การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาใน ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด: ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เข้าร่วมการประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาใน ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุด หนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้ ร่วมด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ณ ห้องแกรนด์บอลรม ชั้น 3 โรงเเรมบางกอกพาเลสเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา การดำเนินการครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี สอดคล้องกับ ปรัชญาของสถาบัน ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี